แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ : โฮสต์ครูดนตรีดอทเน็ต
กรุณาเลือกประเภทการสมัคร *
Domain Name *  
- กรณีจดโดเมนใหม่ สามารถตรวจสอบสถานะโดเมนที่ท่านต้องการ
  ว่าว่างอยู่ไหม คลิ๊กที่นี่ !!
ความต้องการเกี่ยวกับโดเมนเนม * มีโดเมนเนมอยู่แล้ว [ ต้องการเช่าโฮสต์เพียงอย่างเดียว ]
ต้องการจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่
     - โดเมน .com,.net,.org,.info, .biz โดเมนละ 350 บาท/ปี
   
 - โดเมน .ac.th, .go.th, .or.th., .in.th โดเมนละ 900 าท/ปี
       โดเมน .ac.th, .go.th, .or.th., .in.th ต้องใช้เอกสารประกอบ ดาวน์โหลดที่นี่
ต้องการโอนย้ายโดเมนเนมจากที่อื่น
ต้องการต่ออายุโดเมนเนม (ราคาดังนี้)
     - โดเมน
.com,.net,.org,.info, .biz โดเมนละ 350 บาท/ปี
ระยะเวลาการจด Domain Name * (กรณี จดทะเบียนใหม่ หรือ ต่ออายุ)
โฮสติ้งแพลนที่ต้องการใช้บริการ *
ระยะเวลาการใช้บริการโฮสติ้ง *
สมัครใช้บริการในนาม * บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล และ คณะบุคคล
หน่วยงานราชการ
วิธีการชำระเงิน *
โอนเงิน (ค่าจดโดเมน + ค่าเช่าพื้นที่) ตามรายละเอียดด้านล่าง :-
เมื่อได้รับเงินแล้วเราจะดำเนินการให้ทันที
  กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาร้อยเอ็ด
      ประเภทออมทรัพย์ ชื่อนายจักรายุทธ  นพราลัย
      เลขที่บัญชี
411 0211 433 แล้วโทรแจ้ง 086-4558650

ข้อมูลของผู้สมัครใช้บริการ
(โปรดกรอกข้อมูลทั้ง ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ครับ)
ชื่อ-นามสกุล [ภาษาไทย] *
ชื่อ-นามสกุล [ภาษาอังกฤษ] *
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
ชื่อนิติบุคคล [ภาษาไทย]
ชื่อนิติบุคคล [ภาษาอังกฤษ]
ที่อยู่ [ภาษาไทย] *
ที่อยู่ [ภาษาอังกฤษ] *

ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์ [ บ้าน/หน่วยงาน ] *
หมายเลขโทรสาร
หมายเลขโทรศัพท์ [ มือถือ ] *
อีเมล์ *

ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีสมัครในนามนิติบุคคล
 <== ใช้ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
[ภาษาไทย]
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
[ภาษาอังกฤษ]

กรุณาตั้งรหัสผ่าน สำหรับการ Login เพื่อเข้าใช้งาน
รหัสผ่านที่ต้องการ *

หมายเหตุ / ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
หมายเหตุ / ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (เช่น จะอัพขึ้นโฮสต์เอง หรือจะให้ทางเราอัพให้ / CMS ที่ต้องการ ฯลฯ

ข้อตกลงการใช้บริการ

โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้บริการก่อน ดังต่อไปนี้

  • เงื่อนไข เมื่อได้โอนเงินสั่งซื้อแล้ว แสดงว่าท่านยอมรับในข้อตกลง

    ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงการใช้บริการ เรียบร้อยแล้ว

    Security Code : Audio Version
    Reload Image
    โปรดกรอก Security Code * :