:: ตรวจสอบชื่อโดเมนที่ท่านต้องการว่าว่างอยู่ไหม ::

         โปรดกรอก ชื่อโดเมนเนม และเลือก นามสกุลโดเมน ที่ท่านต้องการ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา"

โดยถ้าขึ้นสถานะว่า
   ว่างอยู่ สามารถจดทะเบียนได้ : คือ ท่านสามารถใช้ชื่อโดเมนเนมนี้ได้
   มีผู้จดทะเบียนแล้ว : คือ ไม่สามารถใช้ชื่อโดเมนเนมนี้ได้ ให้เปลี่ยนชื่อโดเมนเนม หรือ

นามสกุลโดเมน

  ตรวจสอบชื่อโดเมนเนม
ตรวจสอบชื่อโดเมนเนม

www.

(เช่น sitename)

.com.net.org.co.th.ac.th
.go.th.or.th.in.th.biz.info